E

eb msz – nem; sem; se; ~ hooli – nem kell; nem szükséges; ~ õõ – nincs ~ ühsiid – egy sem; ~ ühtäid – egyáltalán nem
eb ijäll nm – soha; sosem; sohasem
eb kuďďid nm – sehogyan; sehogy
eb kuhõõka nm – sehova; semerre
eb kussaid nm – sehonnan; semerről
eb kuzaid nm – sehol
eb kõzniid nm – semmikor
eb mihsiid nm – semmiért
eb milli|neid (~zeid, ~ssäid, ~seid) nm – semmilyen; semmiféle
eb mi|täid (~neid, ~täid, ~heid) nm – semmi; ~ tšesä! – semmiség! eb õllud mitäid! – nem tesz semmit!
eb tše|nniid (~neid, ~täid, ~neseid) nm – senki
ebäilozassi hsz – nem szépen; csúnyán
ebäselvä (~, ~ä, ~se) VIII mn – nem érthető; érthetetlen
ebäu|sko (~zgo, ~skoa, ~skoo) II fn – bizalmatlanság
ebäu|skõin (~skõizõ, ~zgõissa, ~skõisõõ) XI mn – bizalmatlan
eďďelmo (~, ~a, ~o) II fn – virágpor; pollen
eďďit|tsää (~tsämä, ~säb, ~tsi) IV verb – virágzik; kivirágzik
eelmuinaa hsz – régesrégen; hajdanán
eespäi hsz – régebben; azelőtt
eess I hsz – elülről
eess II (gen) nu – elől
eestää hsz – előbb; előzetesen
e|etä (~tenemä, ~teneb, ~teni) X verb – előrehalad
eez I hsz – elöl
eez II (gen) nu – előtt [térben]
eez III (part) prep – előtt [időben]
eglee hsz – tegnap
ehjä (~, ~ä, ~se) VIII mn – egész; teljes
ehteümi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn – kiöltözés; cicomázás
ehteü|tä (~mä, ~b, ~z) VII verb – kiöltözik; cicomázik
eh|tiä (~timä, ~ib, ~ti) II verb – díszít; feldíszít; cicomáz
ehtši ksz – vagy
ehät|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV verb – sikerül [vkinek vmi]
ehü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn – dísz; díszítés; feldíszítés; cicoma
einä (~, ~ä, ~ä) IV fn – széna
e|isi (~ďďe, ~ittä, ~itee) IX fn – virág [élő]
eit|etä (~täämä, ~tääb, ~täzi) IX verb – ráront; ráveti magát
eittäü|tä (~mä, ~b, ~z) VII verb – ijedezik; rémüldözik
eittü|ä (~ümä, ~üb, ~) V verb – megijed; megrémül
ekstsessiivi (~, ~a, ~i) II fn – exesszívusz; eredethatározó
еlatiivi (~, ~a, ~i) II fn – elatívusz
elk|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – virág; virágszál [élő]
elkot|tsaa (~tsama, ~sab, ~tsi) IV verb – virágzik; kivirágzik
elm|ed (~ije, ~iit, ~iise) VII fn Plur. – gyöngysor; gyöngy
elm|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – gyöngyszem; gyöngy
elo (~, ~a, ~o) II fn – élet
elok|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII mn – élénk; eleven
eloza (~, ~a, ~sõ) VIII mn – élő; eleven
elästüt|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV verb – csenget
elävältää hsz – élénken; elevenen
el|ää (~ämä, ~äb, ~i) IV verb – él
emintimä (~, ~ä, ~se) VIII fn – mostohaanya; mostoha
emä (~, ~ä, ~se) VIII fn – anya; édesanya
emü|d (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – anyuka; anyácska
e|n (~d, ~b, ~mmä, ~ttä, ~väd) verb – nem... [igei tagadáskor]
enepäi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn – makacs; konok; csökönyös; önfejű
enepäizü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – makacsság; konokság; csökönyösség; önfejűség
Enipäivä (~, ~ä, ~se) VIII fn – húsvét
enne hsz – azelőtt; régen; egykor; hajdan; hajdanán
enneglee hsz – tegnapelőtt
ennettegle hsz – tegnapelőtt
en|tši (~ďe, ~tšeä, ~tšee) VII fn – lélek [átv. is]
enäpi I hsz – inkább
enäpi II szn kf – több
enäpii-vähüpii hsz kf – többé-kevésbé
ero|ta (~ama, ~ab, ~az) IX verb – különbözik [vmiben]; eltér [vmiben]; ~ta forma poolõss – formájában különbözik
esimei|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI szn – első; legelső
esimeizessi hsz – elsősorban; legelőször
Esimeizpä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse) VIII fn – hétfő
esmezargõna hsz – hétfőn
Esmezar|tši (~gõ, ~kõa, ~kõõ) VII fn – hétfő
essiivi (~, ~a, ~i) II fn – esszívusz; állapothatározó
etee I hsz – előre [térben]
etee II (gen) nu – elé
eteez hsz – előre [átv. is]
eteez-tagaaz hsz – előre-hátra; oda-vissza
etelä (~, ~ä, ~se)VIII fn – délnyugat
eti hsz – egyszerre; egyszeriben; hirtelen
etti ksz – hogy; sene peräss ~ – mivelhogy
e|tu (~u, ~tua, ~tuu) II fn – siker
e|ttši (~tše, ~ttšeä, ~ttšee) VII fn – pillanat
e|uz (~uu, ~ussa, ~uusõ) XIII fn – folyosó; előszoba
e|vetä (~päämä, ~pääb, ~päz) IX verb – elutasít; visszautasít; nemet mond rá
evoľuuttsija (~, ~a, ~sõ) VIII fn – fejlődés; evolúció