Rövidítések

ablat    ablativus
acc      accusativus
adess  adessivus
allat      allativus
átv       átvitt értelemben
com     comitativus
elat      elativus
ess      essivus
exess  exessivus
fn         főnév
gen      genitivus
hsz      határozószó
illat       illativus
iness   inessivus
inf        infinitivus
isz       indulatszó
kf         középfok
ksz      kötőszó
mn       melléknév
msz     módosítószó
nm       névmás
nom     nominativus
nu        névutó
part      partitivus
Plur.    többes szám
prep     elöljáró
rtlan     ragozhatatlan
Sg.      egyes szám
szn      számnév
term     terminativus
trlat      translativus
verb     ige